Rozstaw torów, perony

Rozstaw torów

Istnieją pewne reguły dotyczące rozstawu torów wynikające z zarysu skrajni czy też przeznaczenia torów. Poniżej zestawione zostały najważniejsze z nich.

Rozstaw torów na szlaku [m]:

4 - minimalny rozstaw torów linii dwutorowej Vmax < 200

4.5 - minimalny rozstaw torów linii dwutorowej Vmax >= 200

Rozstaw torów na stacjach [m]:

4.5 - minimalny rozstaw torów dopuszczalny na modernizowanych stacjach lub między torami głównymi zasadniczymi na stacjach na liniach dwutorowych o takim rozstawie, w celu uniknięcia stosowania łuków odwrotnych przy podejściu do niej

4.75 - najmniejszy zalecany rozstaw torów

4.9 - najmniejszy rozstaw torów między którymi ustawić można słupy trakcyjne

6 - najmniejszy rozstaw torów dla zastosowania niewielkiego peronu jednokrawędziowego oraz najmniejszy rozstaw między torem wyciągowym a innymi torami

W przypadku większych stacji co 4-8 torów zaleca się poszerzyć rozstaw do 6 [m] dla składowania materiałów i ułatwienia poruszania się personelu. Na grupach przyjazdowych i odjazdowych pociągów towarowych co 2 tory zaleca się stosowanie rozstawu conajmniej 5.5 lub 6 [m] ze względu na przewidziane na tych grupach poruszanie się, oględziny składu, sporządzanie kart rozrządowych itp.


Perony

Najczęściej stosowane szerokości peronów [m]:

Szerokość
peronu
Rozstaw
osi torów
Przypadek
2.86Peron niski z jedną krawędzią czynną
5.89Peron niski dwukrawędziowy z dojściem od czoła lub w poziomie szyn
5.559Peron wysoki dwukrawędziowy z dojściem od czoła lub w poziomie szyn
7.811Peron niski dwukrawędziowy z dojściem schodami w środku peronu
7.5511Peron wysoki dwukrawędziowy z dojściem schodami w środku peronu
Peron z jedną krawędzią czynną oznacza peron między torami, przeznaczony do obsługi tylko jednego z nich. Perony takie spotkać można na niektórych mniejszych, niemodernizowanych stacjach. W przypadku takich peronów nie należy dopuszczać do sytuacji gdy jednocześnie odbywa się ruch po obu przyległych torach.

Wysokości peronów [cm] (mierzone od główki szyny do powierzchni peronu):

30 - peron niski, odległość krawędzi peronu od osi toru 1600 [mm]

76, 86, 96 - peron wysoki, odległość krawędzi peronu od osi toru 1725 [mm]

Wysokość 96 [cm] jest zgodna z poziomem podłogi w elektrycznych zespołach trakcyjnych. W celu ułatwienia wsiadania odległość krawędzi od osi toru można zmniejszyć do 1600 [mm], jednak wyklucza to jazdę pociągów z wagonami kolei szerokotorowych.

Wstawiając peron należy pamiętać o dodatniu do jego wysokości wysokości od poziomu gruntu do główki szyny, w przypadku MaSzyny wynoszącej standardowo 38 [cm] (20 [cm] podsypka + 18 [cm] szyna).

Standardowe długości peronów stosowane na PKP to 200, 300 lub 400m (zależnie od charakterystyki ruchu na danej linii).


Powrót do strony głównej